Railway Transportation Master Program, Raylı Sistem Mühendisliği Programı
İTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RAYLI SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Telefon: +90 212 285 6325

Program

Başvuru Koşulları:

ALES Sayısal Puanı minimum 70 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 675, yeni sistem GRE Quantitative minimum 152). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.1/4.0 (55.66/100) olmalıdır. Bütün Mühendislik Programlarından mezun olanlar programa başvurabilir. Programa kabul edilen öğrenciler yönetmelik gereği bir sene içinde İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen yabancı dil koşullarını sağlamak zorundadırlar.

Mezuniyet Koşulları:

Raylı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için sekiz adet dersten az olmamak kaydıyla en az yirmi dört kredilik dersler ile kredisiz dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasının tamamlanması gerekir. Yirmi dört kredinin en az on iki kredisi zorunlu derslerden olmak zorundadır. Bu zorunlu on iki kredinin altı kredisi programın ortak zorunlu derslerinden (üç kredi kabul edilen matematik derslerinden birinden ve üç kredi RSM 503 Raylı Sistemler Mühendisliği dersinden) diğer altı kredi ise öğrenci ve danışmanın ortak kararı ile programın üç opsiyonundan birisine bağlı olarak zorunlu dersler kümesinden seçilecektir. Seçmeli derslerin en fazla %50’si danışman onayı ile İTÜ içerisindeki diğer programlardan alınabilir. İlgili yönetmelikler gereği alınan kredilerin en az %30’unun İngilizce dilinde olması gerekmektedir.

*Lisans öğrenimini Elektrik, Elektronik, Kontrol, İnşaat ve Makina Mühendisliği dışındaki alanlarda yapan öğrencilerden bilimsel hazırlık programı kapsamında lisans seviyesinden ek kredisiz ders almaları istenebilir.

Dersler

Derslerin detaylarını incelemek isterseniz lütfen buraya tıklatınız.

Ortak Zorunlu Dersler

Bu grupta bulunan üç dersin alınması zorunludur. Matematik dersi kendi içinde seçmelidir.

1. Aşağıdaki dört adet Matematik Dersinden biri zorunludur:

1. MKC 501E – Engineering Mathematics (İngilizce)
2. MAK 501- Mühendislik Matematiği(Türkçe)
3. ELE 519 – Elektrik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler(Türkçe)
4. UUM535E – Engineering Mathematics (İngilizce)
5. ULS 501E – Math. Meth. in Transportation Eng. (İngilizce)
6. YAP501E Engineering Mathematics(İngilizce)

2. RSM 503 – Raylı Sistemler Mühendisliği
3. RSM 596 – Seminer Dersi (Kredisiz)

 

Opsiyona Bağlı Zorunlu Dersler

Bu gruptan en az iki adet ders almak gerekmektedir.

Elektrik Elektronik Fakültesinden

  1. RSM 511E – Railway Signalling Systems
  2. RSM 516 – Raylı Ulaşım Sistem Elektrotekniği

 Makina  Fakültesinden

  1. RSM 504 – Raylı Sistemler Mekaniği
  2. RSM 502 – Demiryolu Araçları ve Komponentleri Tasarımı ve Analizi

  İnşaat Fakültesinden

  1. RSM 508E – Planning and Project Management of Railway Investments
  2. RSM 512E – Operation of Urban Railway Transportation Systems

 

Seçmeli Dersler

Öğrenciler dört adet dersi bu gruptan seçebilecekleri gibi isterlerse danışmanlarının onayıyla iki dersi üniversitenin diğer programlarından veya diğer üniversitelerden (anabilim dalı onayına bağlı) alabilirler.

Güz Dönemi
RSM 501    Raylı Sistemlerin İşletilmesi ve Bakımı
RSM 505    Raylı Sistemler Mühendisliğinde Özel Konular (ders sayfası)
RSM 507    Demiryolu Güvenliği
RSM 513E    Functional Safety in Railways
RSM 509    Demiryolu Araçlarının Cer Sistemleri
MAK 535    Konstrüksiyon Sistematiği
MAK 611    Deneysel Mekanik
MAK 555    Gürültü ve Titreşim Kontrolü
ULS 603    Demiryolu Üstyapısında Özel Konular
YAP 527    Betonarme Köprüler
ZMG 505    Zeminlerin İyileştirilmesi
ELK 503E    Power Electronic Systems
KOM 507E    Numerical Methods in Optimization
ELK 501    Enerji Sistemlerinin Analizi
KOM 508    Endüstriyel Otomasyon

Bahar Dönemi
RSM 506E    Testing and Acceptance of Railway Vehicles According to International Standards
RSM 510    Raylı Sistemlerde Yakıt ve Yağlayıcılar
RSM 514    Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi Tasarımı
MAK 525E    Finite Element Analysis in Engineering
MAM 504    Ray Çeliklerinin Özellikleri ve Karakterizasyonu
YAP 512    Çelik Köprülerin Projelendirilmesinde İleri Yöntemler
ULS 510    Yüksek Hızlı Demiryolları
ULS 512    Demiryolu Üstyapısı Hesaplamaları
ELK 501    Enerji Sistemlerinin Analizi
KOM 506E    Control of Induction Machines
KOM 610E    Nonlinear Control Systems
BLG 542E    Safety Critical Computer Systems
ELK 504E    Dynamics of Electrical Machines