Railway Transportation Master Program, Raylı Sistem Mühendisliği Programı
İTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RAYLI SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Telefon: +90 212 285 6325

Araştırma Alanları

Raylı sistemler mühendisliği akademik kadrosunun araştırma alanlarından bazıları aşağıda verilmiş olup tüm araştırma alanları bununla sınırlı değildir.

 • Raylı sistemlerin planlanması (yüksek hızlı tren, şehirlerarası tren)
 • Kentsel toplu taşımada raylı sistemlerin planlanması (metro, hafif raylı ve cadde tramvayı)
 • Raylı sistemlerin projelendirilmesi ve yapımı (hızlı tren, şehirlerarası tren, kentsel raylı (metro, hafif raylı ve cadde tramvayı)
 • Raylı sistemlerin üst ve altyapılarının yapımı ve bakımı
 • Raylı sistemlerin çevresel etkileri ve dışsal maliyetler
 • Raylı sistemlerin inşaa ve işletme maliyetleri
 • Raylı sistemlerde sürdürülebilirlik
 • Raylı sistem sanat yapılarında zemin etütleri
 • Raylı sistem sanat yapılarının tasarımı (tünel, viyadük) ve bunlara ilişkin inşaat yöntemlerinin seçilmesi
 • Raylı sistem üstyapılarının yerinde statik ve dinamik testleri
 • Yorulma testleri (raylar, çelik köprü taşıyıcı sistem elemanları)
 • Ray tekerlek etkileşimine bağlı üstyapı bozulmaları (ondülasyonlar, titreşim artışı, deformasyonlar vb) ve raylı sistem üstyapılarının yorulma ömürlerinin saptanması
 • Raylı sistemlerde üstyapı elemanlarının karakterizasyonu, seçimi
 • Üstyapı tipleri ve tasarımı
 • Geometrik standartların belirlenmesi
 • Kazalar ve risk analizi
 • Betonarme ve çelik köprüler
 • Raylı sistemlerde güzergah tayini ve zemin etüdü (dolgu, yarma, viyadük ve tüneller dahil)
 • Şehir içindeki raylı sistemlerde aç – kapa yönteminin gerektirdiği iksa ve anayapıların boyutlandırılması
 • Riskli arazilerde heyelan etütlerinin yapılması. Drenaj ve heyelan önleme projelerinin hazırlanması.
 • Raylı sistemlerin işletilmesi
 • Raylı sistem yatırımlarının planlanması
 • Raylı sistem yatırımlarının ekonomik değerlendirilmesi
 • Raylı sistemlerde çeken ve çekilen araçlar ile yürüyen (hareketli) aksamlarının yapısal mukavemetlerinin deneysel ve sayısal karakterizasyon, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları
 • Raylı sistemlerde çeken ve çekilen araçların seyir dinamiği ve titreşim karakterizasyon, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları
 • Raylı sistemlerde çeken ve çekilen araçların boji sistemleri, boji dinamik karakterizasyon, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları
 • Hızlı tren setlerinin aerodinamik özelliklerinin karakterizasyon, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları
 • Şehir içi, şehirlerarası raylı sistemler ile yolcu taşımacılığında yolcu konforu değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları
 • Raylı sistemlerde akustik problemlerin çözümü, yolcu konforu ve yaşam alanlarına olan gürültü etkilerinin incelenmesi, karakterizasyonu ve etkilerinin azaltılması araştırmaları
 • Raylı sistemlerde ray-tekerlek etkileşimi problemleri, aşınma değerlendirmeleri ve modellenmesi ve iyileştirilmesi, altyapıya gelen zorlanmaların azaltılması için yürüyen aksamlar üzerinde karakterizasyon, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları
 • Raylı sistemlerde yeni nesil yüksek teknolojili hafifletilmiş optimum gövde yapısal ve yürüyen aksam tasarım, karakterizasyon ve değerlendirmesi
 • Raylı sistemlerin sinyalizasyonu (konvansiyonel, CBTC, ERTMS, ECTS vb)
 • Raylı sistemlerin elektrifikasyonu (AC ve DC)
 • Raylı ulaşım araçlarında hareket kontrolü
 • Raylı sistemlerin (ve bu sistemlerde kullanılan araçların) enerji verimli tasarımı ve kullanılması
 • Enerji verimli livre optimizasyonu ve filo yönetimi
 • Raylı ulaşım araçlarının otomasyonu
 • Raylı ulaşım sistemlerine yönelik SCADA uygulamaları
 • Raylı ulaşım sistemlerinde yolcu ve sürücü bilgilendirme
 • Raylı ulaşım sistemlerinde haberleşme
 • Raylı sistemlerde fonksiyonel güvenlik
 • Raylı ulaşım sistemlerinde acil durum ve afet planlaması
 • Raylı ulaşım sistemlerinin simülasyonu
 • Raylı ulaşım sistem bilişimi
 • Raylı sistemler için yakıtlar ve enerji teknolojisi
 • Raylı sistemler için yağlayıcılar ve atık yağ yönetimi