Railway Transportation Master Program, Raylı Sistem Mühendisliği Programı
İTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RAYLI SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Telefon: +90 212 285 6325

Misyon Vizyon

Misyon

İTÜ Raylı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programının misyonu, toplumsal kalkınmanın ve sanayileşmenin kilit sektörlerinden biri olan raylı sistemler ile yolcu ve yük taşımacılığı konusunda ülke ekonomisi yararına ve biliminin gelişmesine katkı sağlayacak, yetkin ve uzman mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

İTÜ Raylı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

 • Dünyadaki raylı sistem mühendisliği konularındaki gelişmeleri sürekli takip ederek, eğitim kalitesini en üst seviyede tutmak,
 • Kamu, özel kurum ve kuruluşlar ve halk için raylı sistemler mühendisliği konusunda sürdürülebilir eğitimler verecek ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunacak mesleğin ilerlemesine katkı verecek uzmanları yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapan önder bir program olmak,
 • Raylı sistem mühendisliği konusu ile ilgili tüm bilim dallarında Türkiye’de eksikliği çekilen yetişmiş Ar-Ge elemanı ihtiyacını karşılamak,
 • Raylı sistem mühendisliği biliminin ilerlemesine katkıda bulunacak araştırma ve yayın yapacak akademik kadroları yetiştirmede, gerekli araştırma altyapısını oluşturmada, desteklemede ve sürdürmede öncülük yapmak

vizyonu ile İTÜ akademik hayatı içinde yer almaktadır.

Eğitsel Hedefler

İTÜ Raylı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programını bitiren öğrenciler

 • Dünyadaki raylı sistem mühendisliği konularındaki gelişmeleri sürekli takip etme yeteneğini ve alışkanlığını kazanacak,
 • Raylı sistemler mühendisliği konularında kazandıkları temel bilgiler, kavramlar ve yeni teknolojileri Ar-Ge faaliyetlerinde uygulayabilmek ve geliştirebilmek için gerekli temelleri öğrenecek,
 • Raylı sistem mühendisliği konusunda biliminin ilerlemesine katkıda bulunacak araştırma ve yayınlar oluşturabilmek için gerekli altyapıya sahip olacak

ve raylı sistem mühendisliğinde belirlenen bir konu üzerinde uzmanlaşarak mezun olacaktır.

 

Program Çıktıları

 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, raylı sistemler mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).
 2. Raylı sistemler mühendisliğinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).
 3. Raylı sistemler mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme (beceri).
 4. Raylı sistemler mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri).
 5. Raylı sistemler mühendisliği ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (beceri).
 6. Raylı sistemler mühendisliği ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği).
 7. Raylı sistemler mühendisliği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme (bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği).
 8. Raylı sistemler mühendisliği ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği).
 9. Raylı sistemler mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (öğrenme yetkinliği).
 10. Raylı sistemler mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (iletişim ve sosyal yetkinlik).
 11. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (iletişim ve sosyal yetkinlik).
 12. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (iletişim ve sosyal yetkinlik).
 13. Raylı sistemler mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (iletişim ve sosyal yetkinlik).
 14. Raylı sistemler mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme (alana özgü yetkinlik).
 15. Raylı sistemler mühendisliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (alana özgü yetkinlik).
 16. Raylı sistemler mühendisliği alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme (alana özgü yetkinlik).
 17. Kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (alana özgü yetkinlik).